TIN TỨC

HƯỚNG VIEW KHU G BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ G1 đến G59

21/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, hướng view khu G

HƯỚNG VIEW KHU D BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ D1 đến D58

21/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, hướng view khu D

HƯỚNG VIEW KHU C BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ C1 đến C39

18/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, hướng view khu C

KHU F BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ F1 đến F54

18/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, vị trí từng khu F

KHU G BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ G1 đến G59

18/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, vị trí từng khu G

KHU D BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ D1 đến D58

15/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, vị trí từng khu D

KHU C BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - TỪ C1 đến C39

14/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, vị trí từng khu C

TỔNG THỂ TOÀN KHU DỰ ÁN BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG QUẢNG NINH

13/05/2019
Video Clip quay cụ thể từng khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Quảng Ninh, vị trí từng khu C, D, G, F
1 2 3 4 5
NBBGROUP